Vědomý zármutek

Skupinová a individuální podpora
pozůstalých rodičů, prarodičů a sourozenců.

Group Discussion

O projektu

Citlivé propojení profesionální podpory a laického sdílení

Ztráta dítěte v rodině je bolestnou událostí, která zasáhne a ovlivní život celé rodiny. Od prvních okamžiků se pozůstalí členové rodiny dostávají do situací, které nikdy před tím nezažili. Procházejí obdobím hlubokého zármutku, zmatku a zároveň změn, které úmrtí dítěte přináší. Rodiče ztrácí smysl života, zažívají osobnostní i partnerskou krizi, prožívají pocity viny. Sourozenci jsou kromě svého truchlení zasaženi bolestí svých rodičů a často na sebe berou odpovědnost učinit své rodiče znovu šťastnými. Prarodiče prožívají zármutek ze ztráty vnoučete a ze smutku svých vlastních dětí.

Pokud jste událost ztráty dítěte  /od perinatálního období až do dospělého věku/ v rodině prožili, jste rodičem, sourozencem či prarodičem a bydlíte či působíte na území Prahy /nemusí být trvalé bydliště/, můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutek.  Přihlásit se může i více členů jedné rodiny.

Celý projekt jsme připravili na základě našich dlouholetých zkušeností  s podporou pozůstalých rodin a  je založen na propojení profesionální pomoci a možnosti vzájemného setkávání a sdílení lidí, kteří mají podobnou životní zkušenost.

Co nás čeká?

 • skupinových setkání a 1 pobytový rekondiční víkend

 • individuálních konzultací nebo terapií podle domluvy a potřeb /psychologická konzultace, psychoterapie, poradenství pro pozůstalé, právní poradenství, koučink či další terapie dle domluvy/

 • každý týden k dispozici poradensko – informační centrum.

První běh byl zahájen v září 2018. Zpětné vazby účastníků na skupinová setkání najdete zde…  Právě probíhá třetí běh programu. Pokud byste měli zájem o zařazení do dalšího běhu,  prosíme o zaslání předběžné přihlášky  formou stručného dopisu o Vás a Vaší životní zkušenosti na email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Možnosti podpory

Vyberte si některou z možností, které nabízíme

Individuální podpora

Kromě skupinových setkání můžete využít také individuálních konzultací a terapií z oblasti:

 • Psychologické konzultace

 • Psychoterapie

 • Koučink

 • Poradenství pro pozůstalé

 • Právní konzultace

 • Další terapie dle domluvy

Každý účastník si může vybrat a nakombinovat formy individuálních setkání s konzultanty.  Jsme připraveni s každým projednat jeho potřeby a přání ohledně obsahu konzultace  i osobnosti konzultanta. Pro každého je připraveno 8 setkání  /cca 1,5 hod./ v průběhu 10 měsíců.

Group Therapy

Skupinová setkání

Šest skupinových setkání online  a jedno pobytové setkání mimo Prahu.

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.

Témata setkání:

Ztráta dítěte jako životní krize. Proces truchlení. Vina a odpuštění. Smysl života. Rituály. Moje zdroje podpory. Vztahy v rodině. Možnosti podpory z okolí. Profese a zaměstnání. Komunikační stresy. Zátěžové situace. Moje budoucnost. Práce se vzpomínkami. Posttraumatický růst. Psychohygiena, relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie.

Přečtěte si, jak setkání hodnotili účastníci prvního běhu.

Informační centrum

Dvakrát týdně je otevřeno  poradensko-informační centrum, jehož náplní je:

 • sociálně-právní poradenství

 • knihovna

 • podpora v průběhu projektu

Centrum je otevřeno každé úterý a středu od 8,00 do 14,00 hod. a každý pátek od 8,00 do 12,00 hod.

Adresa je: Dlouhá cesta, z.s., Krátkého 250/4, Praha 9 Vysočany (stanice metra B Vysočanská).

Setkání je třeba předem domluvit.

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Ucelený rozvojový program

Program sestává ze šesti skupinových setkání a jednoho společného víkendového setkání.

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.

Přečtěte si, jak setkání hodnotili účastníci prvního běhu…

Termíny setkání třetího běhu:  14. listopadu 2020,  12.prosince 2020, 16.ledna 2021, 27.února  2021, 13.března 2021, 17.dubna 2021.

Termín víkendového pobytového setkání: 21. - 23. května 2021 

Skupiny podpory
Comforting
Group Session

Rozumět svým pocitům

Ztráta dítěte jako životní krize. Proces truchlení. Vina a odpuštění. Smysl života. Rituály. Moje zdroje podpory. Vztahy v rodině. Možnosti podpory z okolí. Profese a zaměstnání. Komunikační stresy. Zátěžové situace. Moje budoucnost. Práce se vzpomínkami. Posttraumatický růst. Psychohygiena, relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie.

Spojit se s druhými lidmi

Možnost sdílet své zkušenosti a myšlenky s dalšími lidmi, kteří na tom jsou nebo byli podobně, a kteří dovedou dobře vnímat to, čím procházíme, bývá velmi důležitou léčivou zkušeností. Vědomý zármutek je místem, kde vznikají nová přátelství.

Naučit se to zvládnout

Setkání jsou vedena zkušenými lektory formou prožitkových workshopů, seminářů, sdílecích kruhů, motivačních besed.
Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Mgr. Drahomír Ševčík PhD., Mgr. Jenifer Kaločová, Mgr. Kamil Jaroš.
Psycholog: Mgr. Pauline Iványi

 

KONTAKT

Dlouhá cesta, z.s.
Krátkého 250/4
Praha 9 Vysočany

728846731

 • Facebook
Image by Álvaro Serrano

728846731

©2018 by Vědomý zármutek.

Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od
.com
. Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.
Začít